پله دوبلکس
۱۴
تیر

قیمت پله دوبلکس دو محور باکس

در مطلب «پله دوبلکس ارزان» به مواردی که در قیمت پله موثر هستند اشاره کردیم. در ادامه بطور مجزا به قیمت هر نوع پله می پردازیم. در این حالت شما هم با اجزای تک تک مدل اجراها آشنا خواهید شد و هم نسبت به قیمت پله دید جزئی تر و بهتری خواهید داشت.

پله دوبلکس دو محور باکس چیست؟

پله دوبلکس

پله ای که در دو طرف کف پله ها باکس اجرا شده است. باکس ها نیز از دو ورق با ضخامت های متفاوت تشکیل شده اند که در نهایت با پوشش زیر و روی این دو ورق تشکیل باکس داده اند.

باکس پله گرد

 

 

 

اما نکته مورد توجه در ساختار این پله وجود تسمه های مابین دو ورق یک باکس می باشد که از پیچش باکس جلوگیری میکند و به استحکام سازه می افزاید. قاعدتا وجود این عنصر مهم در سازه در وزن و قیمت پله موثر است.

قیمت پله دو محور باکس گرد:

پله دو محور باکس «ممتاز و صادراتی»:

 • ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 10 میلیمتر
 • ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 و یا 6 میلیمتر
 • برند ورق ها از فولاد مبارکه می باشد
 • درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 6 میلیمتر
 • استیفنرهای بین دو باکس = با ورق 4 میلیمتر و با عرض 6 سانتیمتر است که فاصله آنها از هم 30 سانتیمتر می باشد.
 • پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 3 ردیف با برند جهان اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس ممتاز و صادراتی معادل هر متر ارتفاع  از  2/800/000  تا  3/600/000 تومان می باشد.

این بازه قیمت وابسته به شرایط پروژه و طرح می باشد. به طور مثال اگر ارتفاع پروژه شما 3 متر باشد و با توجه به شرایط پروژه هزینه اجرا2/800/000  تومان باشد مبلغ تولید پله شما معادل است با:

8/400/000 =  3 * 2/800/000

پله دومحور باکس «رایج بازار»:

 • ضخامت ورق داخلی که متصل به پروفیل های کف پله میباشد = 6 و یا 4 میلیمتر
 • ضخامت ورق خارجی که بعد از اتصال استیفنرها به ورق داخلی اجرا میشود = 4 میلیمتر
 • برند ورق ها = متفرقه
 • درپوش باکس ها = تسمه با ضخامت 4 میلیمتر
 • پروفیل های کف پله ها = با ابعاد 2*40*40 به تعداد 2 ردیف با برندهای متفرقه اجرا می گردد.

قیمت پله دو محور باکس رایج در بازار معادل هر متر ارتفاع از 2/400/000  الی  2/700/000 تومان می باشد.

همانطور که در پله ممتاز و صادراتی گفته شد، بازه قیمت با توجه به شرایط پروژه و طرح متفاوت خواهد بود. با فرض اینکه ارتفاع کف تا کف پروژه شما 3 متر باشد و هزینه برآورد شده برای آن مقدار حداقلی در این بازه باشد هزینه تولید سازه فلزی این پله معادل:

7/200/000 = 3 * 2/400/000

به این ترتیب شما میتوانید تا حدودی بازه قیمتی برای این مدل پله مدنظر را محاسبه نمایید.

در نهایت نیز می بایست با نوع کف پله ای که قرار است بروی پروفیل های اجرا شده نصب کنید. و همچنین نوع نرده موردنظر، هزینه تکمیل شده پله دکوراتیو را درنظر بگیرید.

 

 

 

 

لازم به ذکر است این قیمت ها تقریبا در تمام شرکت های مهندسی سانزده پله بدین شرح است. تفاوت اندک قیمت های شرکتی در میزان خدمات و نوع اجرا است که این تفاوت ها را می توانید در مقاله «ارزان ترین پله» مطالعه بفرمایید.

در ادامه چند تصویر از پله دو محور باکس با شعاع های متفاوت خدمت شما نمایش داده می شود.