• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله زیر محور میانی گرد-رباط کریم

پله زیر محور میانی گرد

پله گرد زیر محور گرد – خالصی – رباط کریم

تاریخ                 خرداد 96
موقعیت            رباط کریم
ابعاد وید            300*148 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        310 سانتیمتر
مدل اجرا           زیر محور میانی

این پله برای ساختمانی در حال بازسازی اجرا شده است. ابعادی که در اختیار ما قرار دادند طول 300 سانتی متر و عرض 148 سانتیمتر می باشد. ارتفاع از کف طبقه پایین تا کف تمام شده طبقه بالا 310 سانتیمتر می باشد.

اینها تمام اطلاعاتی نیست که برای یک طراحی مهندسی پله گرد کافی باشد. هنگام طراحی یک پله دوبلکس می بایست ضخامت سقف را هم درنظر بگیریم. باید محاسبه شود که در هنگام پایین آمدن از پله و نزدیک شدن به سقف، ارتفاع از روی پله تا زیر سقف نازک کاری شده چقدر است. آیا این ارتفاع به میزانی هست که به اصطلاح سر ترس و یا سرگیر نباشد؟

در این پروژه ضخامت سقف 50 سانتیمتر است. هنگامی که روی سیزدهمین کف پله می ایستیم ارتفاع از روی کف پله تا زیر سقف 201.8 سانتیمتر خواهد بود. این ارتفاع برای عبور راحت و مناسب است.

با توجه به محاسبات و بدست آوردن ارتفاع سرگیری این پلکان در حدود 2 متر، قرار گرفتن 2 عدد کف پله زیر سقف بلامانع است.

تعداد کل کف پله ها در این راه پله، 15 عدد است. ارتفاع هر کف پله در حدود 19.5 سانتیمتر است. این ارتفاع با توجه به شرایط این پله دوبلکس مناسب است. چرا که افزایش تعداد کف پله به منظور کاهش ارتفاع آن، باعث سرگیر شدن و یا کوچک شدن ابعاد هر کف پله است. در شرایط فعلی میزان پاخور در بخش میانی کف پله در حدود 24 سانتیمتر است. که با قرارگیری پوشش نهایی کف پله و درنظر گرفتن 3 سانتیمتر آبچکان، این میزان افزایش پیدا خواهد کرد.

طول هر کف پله 80 سانتیمتر است. با توجه به اینکه در سازه زیر محور کف پله ها از طرفین محدود نمی شوند، امکان افزایش این طول به هنگام قرار دادن چوب یا سنگ یا هر متریال دیگری به عنوان پوشش نهایی، وجود دارد.

افزایش طول نهایی یکی از مزیت های اجرا به صورت زیرمحور است.