• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد تک محور کنسولی – اندیشه

پله گرد تک محور کنسولی بیرونی – اندیشه

تاریخ                 مرداد 97
موقعیت             اندیشه
ابعاد وید            240* 240 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        346 سانتیمتر
مدل اجرا           تک محور کنسولی از بیرون
پله موجود در تصویر که به ظاهر به صورت ترکیب مدل باکس و ورقی می باشد در اندیشه اجرا شده است. در این پروژه مشتری پله تک محور کنسولی را مدنظر داشت همچنین به دلیل محدودیت فضایی فقط امکان قرارگیری شاسی بیرونی بر روی زمین وجود داشت و شاسی داخلی بر روی وید پایینی و بروی هوا قرار می گرفت بنابراین امکان نصب آن بر روی زمین امکان پذیر نیست به همین علت پله دو محور باکس و پله دو محور ورق صرف منتفی است.
پله تک محور کنسولی بهترین گزینه برای اجرا است. ورق داخلی که در تصویر مشاهده می کنید نقش کاربردی و در واقع ایستایی ندارد بلکه به عنوان نرده شاسی داخل در نظر گرفته شده است.
در واقع این پله، پله تک محور کنسولی بیرونی با عرض کف پله 110 سانتیمتر می باشد. با وجود ورق داخلی شاید تصور کنید سازه ترکیب مدل تک محور کنسولی و یا دو محور باکس با مدل ورقی می باشد. در صورتی که به این شکل نیست. در حقیقت ورق داخلی نقش سازه ای ندارد بلکه در نقش نرده داخلی سازه نصب شده است.
این مدل حس استحکام بیشتری القا می کند؛ کما اینکه به خودی خود با انجام محاسبات اولیه مکانیکی سازه، در اتصالات و استحکام آن تردیدی نیست.