• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد تک محور کنسولی بیرونی – دماوند

پله گرد تک محور کنسولی خارجی – دماوند

تاریخ                 تیر 96
موقعیت             تهران- دماوند
ابعاد وید            قطر 2.5
ارتفاع طبقه اول   353 سانتیمتر
ارتفاع طبقه دوم  340 سانتیمتر
مدل اجرا           تک محور کنسولی

 

پله مذکور در فضایی نیم دایره شکل با قطر حدود 2.5 متری به صورت تک محور کنسولی اجرا شده است. این پروژه دارای دو دستگاه پله می باشد که پله اول از طبقه زیرزمین به طبقه همکف و پله دوم از طبقه همکف به طبقه اول ارتباط ایجاد کرده است.

ابعاد و اندازه هر دو پله کاملا یکسان است و این یکی از اصول طراحی دو پله بر روی هم می باشد. اگر دو پلکان از نظر ابعاد و اندازه یکسان نباشد هنگام تردد از پلکان پایین ممکن هست سرگیر شود.

 

همانطور که در دو پلان مشاهده می کنید تمام پاخورهای کف پله در هر دو دستگاه یکسان می باشد. اما به دلیل تفاوت ارتفاع دو طبقه، ارتفاع کف پله ها در دو پلکان متفاوت و اما نزدیک به هم می باشد.

طبقه زیر زمین به همکف با ارتفاع 353 سانتیمتر و 19 پله، دارای خیز پله در حدود 18.6 سانتیمتر و طبقه بعد از آن با ارتفاع 340 سانتیمتر و همان 19 پله، دارای خیز 17.9 سانتیمتر می باشد. تفاوت ارتفاع در حدود 1 سانتیمتر مجاز و منطقی می باشد.

طول پله 110 سانتیمتر برای اجرای تک محور کنسولی کمی سختر از طول های کمتر هست. سختی آن به دلیل حساسیت سازه می باشد. چرا که کف پله کنسول شده به اندازه 110 سانتیمتر نیاز به شاسی (باکس) قوی تری نسبت به کف پله کنسول شده 85 سانتیمتری می باشد.

 

برای کف پله ای با طول 85 سانتیمتری ورق های 8 و 4 میلیمتری پاسخگو می باشد و کف پله دچار ارتعاش نخواهد شد. در صورتی که این طول افزایش یابد باید ضخامت ورق ها و در کل، عرض باکس افزایش یابد تا استقامت آن در برابر ارتعاش افزایش یابد.

به دلیل مجاورت سازه با ستون های نما امکان پشتیبانی گرفتن سازه از آنها نیز فراهم است. بنابراین هر سازه علاوه بر متصل شدن به پلیت های ابتدا و انتهایی، به این ستون ها نیز متصل می شود که صرفا جهت اطمینان بیشتر از عدم ارتعاش سازه می باشد.

 

سازه تک محور کنسولی از زیباترین و مهیج ترین پله پیچ در معماری می باشد که اگر به خوبی نصب و مهار شود با اطمینان می توان از آن استفاده کرد.