• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد دو محور باکس – اسلامشهر

پله گرد دو محور باکس – اسلامشهر

تاریخ                 تیر 97
موقعیت             اسلامشهر
ابعاد وید            360* 237 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        350 سانتیمتر
مدل اجرا           دو محور باکس
پله فوق در ابعادی با طول 360 سانتیمتر و عرض 240 سانتیمتر اجرا شده است که از یک جبهه مجاور دیوار قرار دارد. ابعادی که در اختیار داریم بسیار مناسب برای طراحی پله ای با استانداردها مشخص شده می باشد.
طول کف پله 110 سانتیمتر و پاخور پله ها در محدوده 40 و 30 سانتیمتری از دو شعاع خارج و داخل به میزان 27 و 19 سانتیمتر می باشد که در محدوده استاندارد قرار دارد. به علاوه با اضافه شدن 3 سانتیمتر آبچکان کف پله نهایی به اندازه های فوق، پاخور کف پله ها نیز بهتر می شود.
منظور از پاخور همان سطحی از کف پله می باشد که پا بروی آن قرار می گیرد. از آنجایی که به طور میانگین اندازه کف پا انسان در حدود 30 سانتیمتر می باشد بنابراین اندازه 3+27 سانتیمتر در بخش بیرونی کف پله تمام پا را تقریبا پوشش می دهد. در بخش داخلی که اندازه در حدود 3+19 می باشد بخش بیشتر کف پا بروی آن قرار می گیرد بنابراین خطر ساز نخواهد بود.
گذشته از موارد گفته شده، معمولا افراد به هنگام تردد از پلکان تمایل دارند از بخش بیرونی (شعاع بزرگتر پله) تردد کنند.
پله پیچ در انتها به پودر طبقه بالا می رسد. در این قسمت با توجه به شعاع دایره فرم پله، می بایست رابطی بین آخرین کف پله و کف طبقه بالا در نظر گرفته شود. این رابط پاگرد می باشد که فرم آن مشابه فرم کلی پله و با همان شعاع ترسیم و اجرا می گردد.
در نهایت سازه ای اجرا می شود که از منظر فنی بسیار محکم و مقاوم در برابر پیچش می باشد.
از نظر کاربرد، مطابق با استانداردهای تعریف شده است. به علاوه فرم پله به صورت یکپارچه و یک تکه گرد می باشد که از نظر ساختار و بصری بسیار زیبا و معقول است.