• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد دو محور باکس- کرج

پله گرد دو محور باکس – کرج

تاریخ                 خرداد 96
موقعیت             کرج- شهریار
ابعاد وید            قطر 454 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        443 و 326 سانتیمتر
مدل اجرا           دو محور باکس
در این پروژه دو وید (فضای پله) بر روی هم قرار دارد که فرم آن چند ضلعی غیرمنتظم می باشد. این دو چندضلعی کاملا بر روی هم قرار نگرفته است. بنابراین برای رسیدن به طرح و فرم نهایی پله با توجه به فضای داخلی و استانداردها، به مشتری پیشنهاد کردیم وید را مطابق با فرم پله و همباد با آن، بوسیله تیرآهن هایی که در ادامه نورد می کنیم، پوشش دهیم. در این حالت وقتی که از بالا عمود به پله ها نگاه کنیم دو پله را یکسان و کاملا هم مرکز و بر روی هم می بینیم.
پله اول از زیرزمین که استخر در آن درنظر گرفته شده است شروع می شود. پله دوم که شروع آن از طبقه همکف می باشد مجاور فضای نشیمن هست. بنابراین شروع هر دو پله باید همزمان با هم و با توجه به دسترسی ها درنظر گرفته شود. با توجه به وجود استخر در طبقه زیرزمین، تقریبا شروع پلکان برای ما تعیین شده بود و می بایست مطابق با آن شروع راه پله بعدی را درنظر بگیریم.
طول کف پله ها 120 سانتیمتر، پاخورها در دو بخش 40 و 30 سانتیمتری از شعاع های بیرون و داخل، به ترتیب 30 و 22 سانتیمتر می باشد که این پاخورها با قرار دادن کف پله نهایی و درنظر گرفتن آبچکان افزایش خواهد یافت.
ارتفاع کف پله های هر دو پلکان در محدوده 17 الی 17.5 می باشد که برای تردد بسیار راحت و مناسب می باشد.