• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد زیر محور – لواسان

پله گرد زیر محور – لواسان

تاریخ                 بهمن 95
موقعیت             تهران- لواسان
ابعاد وید            280 * 230 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        351 سانتیمتر
مدل اجرا           زیر محور میانی
برای فضاهای محدود علاوه بر مدل حول لوله می توان مدل اجرای پله را زیرمحور با شعاع کم انتخاب کرد. البته این انتخاب مستلزم سرگیر نبودن پله در طرح انجام شده می باشد.

پله گرد موجود در تصویر برای یک سفره خانه طراحی شده است. این پله بر روی یک کف شیشه ای قرار گرفته که مشرف به طبقه ی پایین آن می باشد. بنابراین طرح می بایست به گونه ای باشد که شروع پله بر روی زمین قرار بگیرد تا نصب صفحات پلیت امکان پذیر باشد. بنابراین در این طرح ما امتداد سازه بوسیله دو عدد کف پله مستقیم و با تکیه بر این مورد که این دو پله به هنگام چرخش سازه سرگیر نخواهد بود، صورت پذیرفته است.

بنابراین این طرح ترکیب شکل گرد و مستقیم هست که بهترین حالت برای اجرای آن مدل زیرمحور می باشد. شاسی زیرمحور در بخش میانی کف پله قرار گرفته است. طول کف پله 100 سانتیمتر می باشد که به دلیل زیرمحور بودن مدل اجرا و قرار گرفتن شاسی در زیر کف پله و عدم وجود محدودیت در دو طرف کف پله این طول کف پله قابل افزایش است.

عرض شاسی در این طرح 20 سانتیمتر می باشد در صورتیکه عرض 14 سانتیمتر هم پاسخگو می باشد و پله را ظریف تر نشان می داد.

بنابراین با توجه به شرایط پروژه می توانیم فرم دلخواه و زیبایی بسازیم که برای کاربران آن کاربردی و راحت باشد.