• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد زیر محور میانی – تهران

پله گرد زیر محور میانی – تهران

تاریخ                 مرداد 96
موقعیت             تهران- شهرک غرب
ابعاد وید            212* 165 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        289 سانتیمتر
مدل اجرا           زیر محور میانی
در این فضا قبلتر پله ای به صورت بنایی اجرا شده بود که کف پله های غیریکنواخت با ارتفاع زیاد داشت که تردد از آن مشکل و مساله ساز بود. در جریان بازسازی این منزل، پله ای جدید برای آن فضا می بایست طراحی شود که فضای آن قابل تغییر و افزایش نیست.
بنابراین در فضای محدود امکان طراحی کردن پله تمام گرد نیست. با توجه به درخواست مشتری مبنی بر درنظر گرفتن بخش گرد، طراحی آن بصورت ترکیب گرد و مستقیم و اجرای آن بصورت زیر محور نهایی و تولید شد.
در بخش گرد ساشی، به منظور استفاده حداکثری از فضا، کف پله ها تا انتهای دیوار، از سه جبهه ادامه پیدا کرد. اما در کل با توجه به کوچک بودن فضا، هر کف پله دارای طول 70 سانتیمتر می باشد. این کف پله برای تردد یک نفر جوابگو هست.
همانطور که می بینیم پلکان موجود پله ای راحت نیست، اما در مقایسه با شرایط قبل، ارتفاع تمام کف پله ها یکسان و به میزان 19 سانتیمتر می باشد.
جهت حرکت پلکان، خلاف عقربه های ساعت (پادساعتگرد) می باشد. بنابراین با شروع اوج پله از سمت راست و از کنار دیوار، امکان تردد از زیر پله در بخش چپ راه پله امکان پذیر هست و سرگیر نخواهد شد. بدین ترتیب شما تمام این فضای موجود را از دست نداده اید.