• تلفن: 02144742557
  • ایمیل: info@iranstairs.ir
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

پله گرد زیر محور S شکل – شهرک غرب

پله گرد زیر محور دو کانون – تهران

تاریخ                 خرداد 96
موقعیت             تهران- شهرک غرب
ابعاد وید            320* 316 سانتیمتر
ارتفاع طبقه        317 سانتیمتر
مدل اجرا           زیر محور میانی (دو کانون یا S شکل)

برای ارتباط بین همکف و بالکن یک واحد تجاری در محدوده غرب تهران، پله ای اجرا شده است که به دلیل محدودیت در ورود و خروج فرم پله بصورت دو کانون و یا S شکل اجرا شده است. بدین ترتیب ورود و خروج پله در همان نقاطی که مدنظر مشتری هست قرار گرفته است.

بدلیل فرم و حالت دو کانون طرح، بهترین انتخاب برای اجرای آن زیرمحور هست. در غیر این صورت در محل اتصال دو شعاع دایره های پله سازه با تغییر زاویه ناگهانی غیرعادی و ناپسند به نظر خواهد آمد. به همین خاطر ما پیشنهاد می کنیم بصورت زیر محور (محور میانی – ستون فقراتی) اجرا شود.

سازه زیرمحور در محل قرارگیری شاسی یا باکس میانی انعطاف پذیر بوده و بسته به انتخاب شما می توان محلی برای قرارگیری آن انتخاب کرد. اما این مورد باید به هنگام طراحی درنظر گرفته شود.

بین دو دایره، در مرز اتصال دو کانون، می بایست پله واسط قرار بگیرد که عرض این پله میانی با پاخور مرکز باکس (شاسی) تقریبا برابر باشد. و این نکته دلیل بر تغییر زاویه نامحسوس شاسی در بخش اتصال می شود.

دو بخش پله می بایست از نظر شعاع و تمامی ابعاد کف پله با هم برابر باشد.

سازه پله بین چهار ستون قرار گرفته است بنابراین محدوده حرکت ما مشخص شده است. طراحی در این محدوده کمی سخت و بصورت عرضی هست.

در این پروژه ارتفاع هر پله در حدود 18 سانتیمتر و طول هر کف پله 1 متر می باشد که تردد از آن به راحتی صورت می پذیرد. به دلیل تمایل مشتری به نصب سنگ بر روی سازه، کف پله ها بصورت ورق یک لب تا اجرا شده است.