پله پیچ

آنچه در این مطلب می خوانید:

 • تعریف پله پیچ
 • اجزا و عناصر پله پیچ
 • روند طراحی و ترسیم پله پیچ
 • ارتفاع و پاخور استاندارد کف پله ها در پله پیچ
 • استاندارد نرده پله پیچ
 • فرم پاگرد در پله پیچ
 • محاسبه سرگیری پله پیچ

پله حول لوله یا پله مارپیچ یا پله پیچ به پله ای اتلاق می شود که کف پله های آن حول یک لوله می چرخد و کاربر برای صعود از این پله بر روی محیط (شعاع بیرونی دایره) پله حرکت می کند.

 • اجزا و عناصر پله پیچ:

(1): نرده سکو

(2): نرده اختیاری بالکن

(3): سکو

(4): نرده

(5): نرده زیرین (در برخی مدل های انتخابی)

(6): ارتفاع

(7): ستون نرده

(8): میله میانی نرده

(9): خیز پله

(10): خاتمه/ سطح زیرین پله

(11): سطح پله

(12): فریم پله

(13): قطر دایره

(14): میله سرپوش بالایی

(15): پایه نرده (تیر میان پله پیچ)

(16): انتهای صفحه به ابعاد 2.54 × 0.5 سانتی متر (“1 × “3.16 اینچ)

(17): صفحه اتصال به ابعاد 1 × 30 × 30 سانتی متر (“1.2 × “12 × “12 اینچ)

(18): لوله مرکزی به قطر 9 سانتی متر (“1.2 3 اینچ)

 • روند طراحی و ترسیم پله پیچ:

همانطور که در اصول و ضوابط راه پله و نرده پله اشاره شده است؛  کف پله ها حول لوله ای به قطر 10 الی 15 سانتیمتر می چرخد. ابتدا دایره محیطی پله پیچ را به تقسیمات مساوی که برابر با هر کف پله می باشد تقسیم نموده آنگاه از مرکز دایره به این نقاط مشخص شده وصل می کنیم. این روش ترسیم در نرم افزار اتوکد با اجرای دستور Array صورت می گیرد.

حداقل تعداد پله در هر گردش 360 درجه ای نباید از 7 یا 8 پله کمتر باشد. در غیر این صورت پله ها سرگیر می شود.

 • حداقل و حداکثر ابعاد کف پله:

 

 

طبق استانداردهای جهانی حداقل عرض کف پله در پله حول لوله حدود 66 سانتی متر (26 اینچ) می باشد. این عرض برای گذر یک نفر از پلکان مناسب است. همانطور که می دانید عرض شانه های یک شخص در حدود 60 سانتی متر می باشد.

حداقل پاخور کف پله های مثلثی شکل، در فاصله 30 سانتی متری (12 اینچ) از لوله مرکزی برابر 19 سانتی متر ( 1.2 7 اینچ) می باشد.

 

از آنجایی که طول کف پای یک آدم معمولی حدود 30 سانتی متر می باشد. این پاخور بیش از نیمی از کف پا را پوشش می دهد. با توجه به اینکه بالا رفتن از سمت داخلی پله امکان پذیرتر از پایین آمدن از آن است، بنابراین با رعایت این ابعاد در هنگام صعود، استفاده از بخش داخلی پله پیچ بلامانع می باشد.

در فاصله 42 سانتی متری (1.2 16 اینچ) از حداکثر بخش کف پله، پاخور مفید در قسمت بیرونی باید در حدود 38 سانتی متر (15 اینچ) باشد. پاخور قسمت داخلی در این بازه همانطور که قبلا ذکر شده بود 19 سانتی متر (1.2 7 اینچ) است.

ارتفاع پله پیچ و هر کف پله:

هر خیز پا (ارتفاع پله) نباید بیشتر از 24 سانتی متر (1.2 9 اینچ) ارتفاع داشته باشد.

 

همچنین حداقل ارتفاع سرگیری باید 198 سانتی متر (6 فوت و 6 اینچ) باشد. این ارتفاع از سطح تمام شده اولین کف پله تا سطح نهایی آخرین کف پله بروی پلکان درنظر گرفته می شود.

 

 • نرده پله پیچ:

راه پله باید بر روی پاخور پهن مجهز به محافظ (نرده) باشد.

ارتفاع این محافظ (نرده) نباید از حدود 86 سانتی متر (34 اینچ) کمتر و از 96 سانتی متر (38 اینچ) بیشتر باشد. این ارتفاع از روی دست انداز تا روی کف پله محاسبه می شود.

نرده های پله باید حدود 10 سانتی متر (4 اینچ) فاصله داشته باشد. در این صورت جسم از بین آن نمی تواند عبور کند. البته در کد IRC (International Residential Code) این فضا تا 11 سانتی متر (3.8 4 اینچ) مجاز اعلام شده است.

 

نوع نرده با مقطع دایره ای شکل؛ باید دارای قطر حداقلی 3 سانتی متر (1.4 1 اینچ) و حداکثر 5 سانتی متر (2 اینچ) باشد.

 

اگر مقطع نرده دایره ای نیست باید ابعاد محیطی آن بیش از 16 سانتی متر (1.4 6 اینچ) باشد.

 • اشکال مختلف پاگرد در پله پیچ:

در هر نوع از پله منحنی، پله پیچ و پله مستقیم گاهی لازم است واسطه ای برای اتصال کف پله آخر به کف طبقه بعدی داشته باشیم. آن واسطه پاگرد می باشد که به شکل های مختلف و متناسب با طرح پله اجرا می شود.

در تصویر «بالا سمت چپ»:

جهت پله از پایین به سمت بالا در جهت خلاف عقربه های ساعت (پادساعتگرد) می باشد. فضای محصور حول پله پیچ به شکل مربع و به ابعاد A و B می باشد. پله پس از گردش به پاگردی به شکل مربع منتهی می شود که از دو ضلع A و B به کف طبقه دسترسی دارد.

در تصویر «بالا سمت راست»:

فضای قرارگیری پله پیچ به صورت نیم گرد می باشد که پله گرد درون آن قرار گرفته است. بنابراین می توان پاگرد را به شکل ربع دایره درون این فضا قرار داد. در این حالت نیز مانند نمونه قبل دسترسی از دو جبهه A و B امکان پذیر است.

در هر دو تصویر بالا به دلیل خروج پله در یکی از گوشه های فضای پله (Void) امکان دسترسی از دو جهت به پاگرد فراهم می باشد. اما در تصاویر پایین خروج پاگرد در قسمت میانی و انتهایی کف طبقه می باشد. بنابراین از پاگرد به کف طبقه فقط یک دسترسی وجود دارد.

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید ابعاد و شکل پاگرد تابع ابعاد پله می باشد.

منظور از تابعیت شکل پاگرد از پله چیست؟

باید بدانیم نحوه اتصال پله به کف بالا چگونه است. در این حالت مشخص می شود که پاگرد می تواند چند خروجی داشته باشد. همچنین باید بررسی شود که چه مساحتی می تواند پاگرد در نظر گرفته شود بدون اینکه هنگام پایین رفتن سرگیر شود. بنابراین لازم است مبحث سرگیری را باری دیگر در هنگام چرخش پله گرد بر روی خودش بررسی کنیم.

 • محاسبه و بررسی سرگیری در پله پیچ:

بررسی سرگیری پله پیچ تقریبا مشابه سرگیری در پله منحنی و یا پله مستقیم که تعدادی از کف پله ها از محدوده جانمایی پله (Void) خارج می شوند.

در ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون های مربوطه، ارتفاع سرگیری؛ کوتاه ترین فاصله عمودی آزاد بالای خط شیب پله تعریف شده است.

در پله دکوراتیو می بایست دو سرگیری را کنترل نمود: سرگیری کف پله ها نسبت به خودشان و دوم سرگیری پاگرد.

 • سرگیری کف پله ها:

اگر پله بیشتر از 360 درجه گردش داشته باشد باید بررسی شود که هنگام قرار گرفتن زیر کف پله موازی در دور دوم، سر با نوار محیطی پله و کف پله برخورد نداشته باشد.

ارتفاع ورق محیطی در این پله بسته به ارتفاع سازه پله و در طی طراحی نقشه ساخت آن بدست می آید اما اگر حداکثر این ارتفاع را تقریبا 40 سانتی متر در نظر بگیریم و با توجه به اینکه کف پله در وسط این ارتفاع جایگذاری می شود پس 20 سانتی متر از آن در محاسبه سرگیری دخیل است.

به طور مثال در تصویر مقابل در یک گردش کامل دایره 12 کف پله درنظر گرفته شده است. اگر ارتفاع هر پله 21 سانتی متر باشد ارتفاع از روی پله اول تا روی پله آخر 252 سانتی متر است :                     252= 21 × 12

ارتفاع تقریبی ورق = 40 سانتی متر

بنابر این:                                                                سانتی متر      232 = 20 – 252

بنا بر محاسبات صورت گرفته ارتفاع 232 بدست آمده سرگیر نمی باشد. زیرا همانطور که گفته شد حداقل ارتفاع سرگیری 198 سانتی متر است.

البته اجرای کف پله های مدل پله پیچ متفاوت است. در برخی مدل ها به دلیل عدم وجود این ورق محیطی (کف پله های کنسول شده) محاسبه سرگیری از روی کف پله ها صورت می گیرد. مانند تصویر مقابل که کف پله ها بدون ورق محیطی به واسطه میله های عمودی نرده به هم متصل شده اند.

 

در تصاویر زیر انواع اجرای پله پیچ نمایش داده می شود.

سرگیری پاگرد در پله پیچ:

 

همانطور که قبلا گفته شد حداکثر ارتفاع پله 24 می باشد. بنابراین برای داشتن ارتفاع 21 الی 23 سانتی متر حداقل ارتفاع کف تا کف طبقه اگر 305 سانتی متر باشد با داشتن 1+12 پله به ارتفاع های مقرر شده 21 و 23 دست می یابیم.

مطابق تصویر بالا:

 • ارتفاع طبقه 294 الی 329 سانتی متر با داشتن 1+13 پله،
 • ارتفاع 315 الی 352 سانتی متر با 2+13 پله
 • ارتفاع طبقه 336 تا 376 سانتی متر نیز با داشتن 3+ 13 پله

به ارتفاع پله 21 الی 23 سانتی متر می رسد. بنابراین این پله های تکرار شده در زاویه 360 درجه باید همانطور که گفته شد از نظر سرگیری مورد بررسی قرار گیرد.

سرگیری را در تصویر بالا بررسی می کنیم:

در این نمونه پاگرد به عنوان یک پله محاسبه می شود زیرا آن نیز به اندازه یک ارتفاع پله از کف تمام شده پایین تر قرار گرفته است.

پله 16 ام که همان پاگرد می باشد را در شمارش در نظر نمیگیریم. اگر از بالا به سمت پایین حرکت کنیم، از پله 15 ام تا پله 5 ام که قبل از پاگرد می باشد 11 پله پایین آمده ایم. در نظر بگیرید اگر ارتفاع کف تا کف 336 سانتی متر باشد و مجموع پله ها 17 عدد باشد بنابر این ارتفاع هر پله 19.76 سانتی متر می باشد:

Cm  19.76 = 17 ÷ 336

بنابراین ارتفاع از روی پله 15 ام تا روی پله 5ام 217.4 سانتی متر می باشد:

Cm  217.4 = 19.76 × 11

اگر کف پله به شکل پروفیل 4 سانتی متری اجرا شده باشد با احتساب 3 سانتی متر ضخامت کفسازی روی پاگرد مجموعا اگر 7 سانتی متر از این ارتفاع بدست آمده کسر گردد ارتفاع نهایی سرگیری بدست می آید:

Cm  210.4 = 7 – 217.4

بنابر نتایج بدست آمده این ارتفاع سرگیر نمی باشد.

اگر بخش پیشانی پاگرد از جنس ورق باشد باید ارتفاع ورق را از ارتفاع کف تا کف پله ها کم کنیم. همانطور که قبلا گفته شد ارتفاع ورق بر اساس انجام محاسبات نقشه ساخت بدست می آید. در نظر بگیرید ارتفاع احتمالی ورق 40 سانتی متر می باشد. بنابراین:

Cm  177.4 = 40 – 217.4

ارتفاع بدست آمده سرگیر می باشد. پس همانطور که دیدیم نحوه اجرای پاگرد نیز در سرگیر بودن موثر واقع می شود.

متن ارائه شده به سوالات زیر پاسخ داده است:

 • پله پیچ چه نوع پله است؟
 • پله پیچ از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 • نحوه ترسیم و طراحی پله پیچ (پله مارپیچ) چگونه است؟
 • استانداردهای پله پیچ (پله گرد) کدام است؟
 • نرده استاندارد برای پله پیچ چه نرده ای است؟
 • نحوه ترسیم پاگرد در پله پیچ به چه شکلی است؟
 • چگونه سرگیری را در پله پیچ (پله حول لوله) محاسبه کنیم؟

نویسنده: مهشاد کیانی.

ضوابط راه پله و نرده پله

آنچه در این مطلب می خوانیم:

ضوابط و تعریف مربوط به:

 • ارتفاع پله
 • کف پله
 • عرض پله
 • محل پله
 • چشم پله
 • تعداد پله
 • پاگرد
 • نرده پله
 • طاق پله
 • محاسبه و خط کردن پله

در اینجا به اصول و ضوابطی که از طرف سازمان نظام مهندسی در رابطه با راه پله و اجزای آن تعریف و تدوین شده است نگاهی می اندازیم و با دیدی جامع و آگاه برای سفارش این سازه قدم برداریم. دانستن این اطلاعات به شما کمک می کند تا در هنگام طراحی معماری ساختمان توجه ویژه و وسواس گونه ای نسبت به جانمایی این سازه در میان سایر فضاهای ساختمان داشته باشید.

در ابتدای این بحث به توضیح اجزای پله و ضوابط آن می پردازیم و در ادامه بصورت جزئی تر بندهای ذکر شده در مباحث نظام مهندسی مرتبط با پله را به اطلاع می رسانیم.

ارتفاع پله:

به طور کلی هر قدر ارتفاع پله زیادتر باشد تعداد پله موردنیاز برای عبور از طبقه ای به طبقه دیگر کمتر بوده و در نتیجه قفسه پله یا فضای لازم برای ایجاد پله کمتر است ولی ارتفاع پله کاملا بستگی به محل استفاده و اشخاص استفاده کننده از آن را دارد مثلا ارتفاع پله برای طبقات مسکونی در حدود 16 الی 20 سانتی متر در نظر گرفته می شود زیرا 80 درصد استفاده کنندگان آن در سنینی هستند که به راحتی می توانند از پله ها پایین و بالا بروند (اشخاص مسن تر و کودکان خردسال بیش تر وقت خود را در منزل می گذرانند).

همچنین ارتفاع پله موتورخانه و یا انبار را در حدود 20 الی 25 حتی 50 سانتی متر در نظر می گیرند زیرا 99 درصد استفاده کنندگان این قسمت از ساختمان را اشخاص جوان تشکیل می دهند.

ارتفاع پله مکانهای عمومی مانند ایستگاه راه آهن و یا بیمارستان ها و یا ادارات عمومی را در حدود 15 الی 17 سانتی متر در نظر می گیرند زیرا از این نوع پله ها اجبارا افراد در هر سنی استفاده خواهند نمود.

کف پله:

کف پله تابع  دو عامل است:

1- طول کف پا

2- طول قدم

1: طول کف پای یک آدم معمولی در حدود 30 سانتی متر است در این صورت برای اینکه عبور و مرور از روی پله آسان باشد کف پله باید در حدود 30 سانتی متر باشد که با توجه به 2 سانتی متر دماغه پله جمعا در حدود 32 سانتی متر خواهد شد.

2: با توجه به اینکه طول قدم یک آدم معمولی در حدود 63 الی 65 سانتی متر می باشد برای اینکه بتوان پله ها را پشت سر هم و بدون توقف و به راحتی و با قدم معمولی طی نمود می بایست مجموع دو برابر ارتفاع بعلاوه کف پله، عددی بین 63 الی 65 سانتی متر باشد:

65 الی 63 = 2h + b

h= ارتفاع پله

b = کف پله

اگر تعداد پله هایی که پشت سر هم قرار دارند در حدود 8 الی 12 پله باشد (مانند پله هایی که دو طبقه یک ساختمان را در هر گردش بهم مربوط می نماید) کف پله نمی تواند از 32 الی 33 بیشتر باشد. زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن تر باشد استفاده کننده از آن در موقع بالا رفتن ناخود آگاه هر قدم خود را روی پله بعدی قدری عقب تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهم پنجه پای او روی لبه پله قرار گرفته و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود ولی در مورد پله های جلوی ساختمان که معمولا تعداد آن حدود 3 یا 4 پله می باشد می توان از کف پله پهن تر نیز استفاده نمود.

عرض پله:
عرض پله  به نسبت شدت عبور و مرور متفاوت می باشد بدیهی است پله های خروجی یک سینما که در ظرفیت چند دقیقه می باید جمعیتی در حدود 1000 نفر را تخلیه نماید یا پله های خروجی ایستگاه راه آهن نمی تواند با پله های یک ساختمان دو طبقه دارای عرض مساوی باشند.
عرض پله ساختمان های عمومی و بزرگ مانند سینماها و تئاترها که از آنها برای عبور یک طرفه استفاده می شود (فقط مردم خارج می شوند) برای هر 120 نفر جمعیت یک متر عرض در نظر گرفته می شود که این عرض برای تخلیه جمعیت در حدود 10 دقیقه کافی می باشد.
حداقل عرض پله ساختمان هایی که زیاد بزرگ نبوده و از روی آن عبور و مرور دو طرفه انجام می شود در حدود 100 سانتیمتر در نظر گرفته می شود زیرا بطوریکه می دانیم عرض شانه یک نفر مرد در حدود 60 سانتی متر است (عرض شانه خانم ها کمتر می باشد) و با توجه به اینکه اگر دو نفر بخواهند از نزدیک یکدیگر عبور نمایند ناخودآگاه قدری شانه خود را به سمت مقابل کج می نمایند عرض 100 سانتی متر برای عبور دو نفر از کنار یکدیگر کافی می باشد ولی برای آپارتمان های چند طبقه که شدت رفت و آمد زیادتر است عرض پله را در حدود 120 سانتی متر و یا بیشتر در نظر می گیرند. در مورد پله های کم رفت و آمد مانند پله هایی که به بام ختم می شود و از آنها فقط برای برف روبی و یا سرکشی به بام استفاده می شود عرض 55 الی 60 سانتیمتر کافی می باشد.

 

محل پله

پله باید در محلی باشد که از هر نقطه ساختمان بخوبی قابل رویت بوده و شخص تاره وارد بتواند راه خود را به راحتی پیدا کند.این موضوع مخصوصا در ساختمان های بزرگ و عمومی دارای اهمیت میباشد.حداکثر فاصله پله از دورترین نقطه ساختمان نباید بیش از 25 متر باشد زیرا در موقع بروز حریق این فاصله حداکثر مسافتی است که یک نفر میتواند طی نموده و خود را به پله برساند در این صورت چنانچه عرض ساختمانی بیش از 50 متر باشد ناچارا باید دو سری پله در ساختمان ایجاد گردد در هر حال فاصله دو پله از همدیگر نباید از 55 الی60 متر تجاوز نماید بهتر است پله تقریبا در وسط ساختمان ایجاد شود.بطوریکه فاصله نقاط مختلف ساختمان از پله حداکثر از نصف عرض ساختمان تجاوز نکند.

چشم پله یا چاه پله

در پله هایی که با دو گردش و یک پاگرد اجرا میشود گردش های پله باید با فاصله ای حداقل در حدود 10 سانتیمتر از یکدیگر واقع شوند این فاصله که به آن چشم پله یا چاه پله گفته میشود اجرا نرده پله را آسانتر میسازد البته اگر فضای پله دارای عرض کافی نباشد میتوان از این فاصله صرف نظر نمود در این صورت نرده در پاگرد تا آخرین پله ادامه پیدا نمیکند و از این پله ماقبل آخر تغییر جهت میدهد.

تعداد پله

در پله هایی که به تعداد زیادی پله پشت سر هم قرار گرفته اند.برای آنکه در موقع استفاده از پله مخصوصا در موقع پایین آمدندر استفاده کننده ایجاد وحشت نکند تعداد پله باید محدود باشد بدین لحاظ حداکثر پله هایی که پشت سرهم قرار میگیرد نباید از 10 الی 12 پله بیشتر باشد و بعد از هر 10 الی 12 پله یک سطح مستقیم بنام پاگرد در نظر گرفته شود.

پاگرد

عرض پاگرد در پله های یو شکل خود بخود به اندازه دو برابر عرض پله میشود و طول آن حداقل باید به اندازه عرض یک پله باشد در این صورت در پله های یو شکل پاگرد مستطیلی است به ابعاد تقریبی 2*1 و در مورد پله های مستقیم عرض پاگرد به اندازه عرض پله و طول آن مساوی ++ قدم کامل میباشد(طول هر قدم در حدود 63 سانتیمتر است) و حداقل باید به اندازه عرض پله باشد که در این صورت اگر پهنای پله یک متر باشد ابعاد پاگرد 1.2*1 خواهد بود در مورد پله های سه گردش نیز پاگرد باید مربعی به ابعاد عرض پله تشکیل دهد.

 

نرده پله

برای ایجاد ایمنی در کنار پرده به سمت پرتگاه حتما باید نرده گذاشته شود در مورد پله هایی که از دو طرف باز میباشد باید هر دو طرف نرده داشته باشد.نرده با مصالح مختلف از قبیل چوب فلز,سنگ و یا مصالح بنائی ساخته میشود در هر حال نرده باید محکم و به اندازه کافی بلند باشد تا در استفاده کننده از پله ایجاد ایمنی بنماید.ارتفاع نرده در حدود 75 الی 80 سانتیمتر پیشنهاد میگردد.

طاق پله

سقف پله بالایی باید با پله پائینی آنچنان فاصله داشته باشد که یک نفر آدم با قد معمولی بدون احساس ترس از آن استفاده نماید حداقل ارتفاع در حدود 195 سانتیمتر پیشنهاد میگردد از آن کمتر تا ارتفاع 180 سانتیمتر ممکن است سرگیر نباشد ولی چشم ترس است.

محاسبه و خط کردن پله

برای محاسبه پله ابتدا باید فاصله کف طبقه پایین تا روی کف طبقه بالا را دقیقا تعیین نمود.مثلا فاصله کف طبقه پائین تا زیر سقف 280 سانتیمتر و کلفتی سقف را هم 30 سانتیمتر به آن اضافه میکنیم که جمعا 310 سانتیمتر میشود حال برای محاسبه مقدماتی بر حسب نوع استفاده پله ارتفاعی دلخواه برای پله در نظر میگیریم مثلا 17 سانتیمتر از تقسیم 310 بر 17 تعداد پله بدست می آید که 18 عدد میباشد و معلوم میشود که ارتفاع پله را باید در حدود 17.2 کف پله میخواهد و اگر فرض کنیم این پله یو شکل باشد و 9 عدد کف پله در گردش اول و 9 در گردش دوم لازم داریم و اگر کف پله را 30 سانتیمتر فرض کنیم جمعا فضائی بطول تقریبی 240 سانتیمتر برای 9 عدد پله که 8 عدد کف پله میشود لازم داریم و با توجه به دو عدد پاگرد در ابتدا و انتهای پله اگر طول هرکدام را 1.20 در نظر بگیریم جمعا فضائی بطول 4.80 و عرض 2.5 متر برای ایجاد پله مورد نیاز است (10 سانتیمتر برای چشم پله و 120 سانتیمتر برای گردش اول و 120 سانتیمتر برای گردش دوم)

برای خط کردن پله بعد از تعیین ارتفاع و کف پله معمولا با تراز و متر پله را خط میکنند برای اینکار ابتدا حدود عبور پله را که زاویه ای 30 الی 35 درجه با افق تشکیل میدهد روی دیوار مجاور آن با گچ سفید میکنند آنگاه محل اولین پله را تعیین کرده و بوسیله قسمت شاقولی تراز خط عمودی رسم مینمایند آنگاه به اندازه ارتفاع روی این خط با متر جدا کرده و بوسیله قسمت افقی تراز خطی به این نقطه ادامه داده تا به پاگرد برسند.باید توجه داشت که معمولا پهنای پاگرد مقدار تعیین شده قبلی به اضافه یک کف پله میباشد.

منبع: کتاب اجزای ساختمان و ساختمان / سیاوش کباری / بخش 7.

نویسنده: مهشاد کیانی.

قیمت پله گرد

آنچه در این مطلب می خوانیم:

– قیمت سازه پله

– عوامل موثر در قیمت سازه

– هزینه های جانبی اجرای پروژه برای مشتری

– مراحل اجرای پله

– قیمت کف پله (توضیحات کامل در بخش دوم)

– قیمت نرده پله (توضیحات کامل در بخش سوم)

هزینه ساخت، نصب و تکمیل یک پله ی دکوراتیو چقدر است؟ (بخش اول- سازه فلزی)

جهت پاسخ کامل به این سوال بهتر می باشد شما اطلاعاتی در مورد مراحل تولید و روند اجرای پروژه داشته باشید.

پروژه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1- ساخت سازه اصلی

2- ساخت و آماده کردن کف پله های تکمیلی (از جنس چوب، سنگ، پلکسی و …)

3- ساخت و آماده کردن نرده (از جنس چوب، شیشه، آلومینیوم و …)

مراحل اجرای پله:

ساخت یک پله دکوراتیو توسط سه تیم متخصص در سه کارگاه مجزا تولید می گردد که می توانند زیر نظر یک شرکت اداره گردند و یا به صورت جداگانه مدیریت شوند. در این صورت مشتری این حق را دارد که فقط با یک شرکت جهت انجام تمام کارها قرارداد امضاء نماید.

در ابتدا می بایست شما در مورد سازه فلزی پله خود تصمیم بگیرید؛

* تصمیم بگیرید طرح مورد نظر شما چگونه باشد؟

* مدل اجرای طرح نهایی (سازه پله) به چه شکل است؟

* مراحل کار از زمان برقراری ارتباط با مجموعه سازنده پله تا تحویل سازه چگونه است؟

و بسیاری از موارد دیگر که شاید برای شما سوال باشد و ما به تمام سوالات داخل سایت پاسخ خواهیم داد.

مرحله بعد از تهیه و نصب سازه فلزی پله تصمیم گیری در مورد پوشش نهایی پله است. این تصمیم الزاما پس از ساخت گرفته نخواهد شد بلکه پیشنهاد ما این است که در همان مرحله طراحی به این پوشش فکر کنید تا در صورت لزوم تدابیر موردنیاز در هنگام ساخت نیز اندیشیده شود. شما در این مرحله می توانید برای پوشش نهایی اقدام کنید. در اینجا باز هم تصمیم با شماست که پیگیری اجرای پروژه تکمیل توسط شما صورت پذیرد یا با مدیریت مجموعه ما و تحت نظارت همکاران فنی صورت بگیرد و در نهایت شما ذهنیت به واقعیت تبدیل شده ی خود را از ما دریافت کنید.

همراه با پیشروی این مرحله از کار می بایست نرده مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایید. گاهی اجرای نرده و کف پله با هم انجام می شود گاهی هم به صورت مجاز و  بر اساس شرایط یکی بر دیگری مقدم است.

قیمت سازه فلزی پله:

هزینه های ساخت سازه و استراکچر اصلی پله بعد از بازدید و طراحی اولیه نسبت به شرایط محل، نوع ساخت پله و نصب آن دارد. در شرایط طبیعی قیمت بر اساس ارتفاع کف تا کف نهایی و مطابق با مدل اجرایی که شما انتخاب می فرمایید اعلام می شود. مدل ها شامل حول لوله، دو محور ورق، تک محور کنسولی، زیرمحور و دو محور باکس می باشد که به طور کلی بازه قیمت آنها از متر ارتفاعی 10/000/000 ریال تا متر ارتفاعی 35/000/000 ریال می باشد.

لازم به ذکر است که پله تک محور کنسولی تنها مدلیست که در آن قیمت تابع طول کف پله است. یعنی هرچقدر طول کف پله از طول تعریف شده (85 سانتی متر) بیشتر شود می بایست باکس متصل به آن بیشتر تقویت شود. این تقویت گاهی با اضافه کردن عنصر مازاد و موثر، گاهی با تغییر در مصالح به کار برده شده و گاهی نیز با اعمال هر دو روش انجام می شود. بنابراین به طور طبیعی قیمت آن بسیار افزایش خواهد یافت.
برای درک بهتر محاسبه قیمت در این شرایط نمونه ای خدمت شما توضیح داده خواهد شد:
به طور مثال اگر سازه ای که ارتفاع از کف طبقه پایین تا کف نهایی طبقه بالا 3 متر باشد و در صورتی که قیمت سازه مدل اجرای X را 10/000/000 ریال در نظر بگیریم:

30/000/000 = 10/000/000× 3

بنابراین هزینه تولید سازه مدل X به ارتفاع 3 متر معادل 30/000/000 ریال خواهد بود.

منظور از شرایط طبیعی چیست؟ آیا در شرایطی دیگر مشتری هزینه ای متحمل می شود؟
مواردی شامل خرید و نصب پلیت، تهیه جرثقیل (در صورت لزوم)، نورد تیرآهن وید به منظور بستن محیط پله به فرم دلخواه مشتری (اصطلاحا آهن کشی وید گفته می شود)، ارسال سازه و جابجایی آن به محل قرارگیری و نصب سازه به عهده مشتری است.
برخی از شرکت ها با اعمال هزینه های فوق بر روی فاکتور تولید تصور رایگان بودن این خدمات را برای مشتری فراهم می آورند اما ما با جداسازی تمام مراحل از تولید سازه اصلی این امکان را برای مشتری فراهم کرده ایم تا برای کاهش هزینه های اجرا هر کدام از موارد را که امکان و توانایی اجرای آن را دارند به عهده بگیرند و هر مورد را که تمایل دارند اجرای آن با مجموعه ما باشد با پرداخت هزینه به ما بسپارند. ریز مراحل به همراه قیمت آن تحت عنوان آنالیزبهای تولید خدمت مشتری ارائه می گردد تا با دید کامل نسبت به هزینه ها و مراحل تصمیم گیری کنند.
در صورتیکه شما مصمم به اجرای هر آیتم توسط کادر فنی خود باشید مجموعه ما با ارائه مشاوره رایگان در تمام آن مدت در کنار شما خواهد بود.

سوال هایی که با خواندن این متن به آنها پاسخ گفتیم:

– هزینه ساخت پله گرد چقدر است؟

– هزینه های اجرای پله گرد دکوراتیو از طراحی تا تکمیل چقدر است؟

– مراحل اجرای پله کدام است؟

پله بتنی

آنچه در این مطلب می خوانیم:

– نحوه ساخت پله بتنی

– ضوابط ساخت پله بتنی

– لوازم مورد نیاز ساخت پله بتنی

– مدت زمان ساخت پله بتنی

– شرایط نگهداری از پله بتنی

– پوشش نهایی پله بتنی

پله بتنی مستلزم ساخت قالب چوبی می باشد که قبل از آن ما توصیه می کنیم که به اجزای یک پله معمولی توجه کنید. بنابراین شما باید از همان ابتدا ابعاد کف پله و ارتفاع پله را با در نظر گرفتن شیب و راه رفتن از پله تعیین کنید.

به یاد داشته باشید که ارتفاع پله و عرض نرده ها باید در امتداد پلکان باقی بماند.

قالب بندی پله بتنی:

در تصویر، می توانید فرم پله بتنی را ببینید و ابعاد مناسب برای استفاده از ارتفاع پله و پیشانی پله را به دست آورید. صفحات چوبی در این مراحل، باید با چند پیچ به ساختار جانبی قالب متصل باشد.

شکل پله بتنی باید به سقف متصل شود. ما همیشه به مشتریان خود توصیه می کنیم که در همان روز سقف بتنی و پله را بپوشانند تا بتوانند میان این اجزا یک پیوند قوی ایجاد کنند.

با صبر و شکیبایی کار کنید و اطمینان حاصل کنید که قالب چوبی تراز و کاملا عمود است، درغیر اینصورت پله بتنی هم تراز و در یک خط به نظر نمی رسند. از پیچ و میخ های بلند برای قفل کردن قالب های چوبی استفاده کنید. همچنین اطمینان حاصل کنید که هیچ شکاف بین تخته ها وجود ندارد.

در این تصویر،  شما می توانید قالب چوبی که باید با استفاده از تخته های مختلف و بست ها با هم محکم بسته شود را ببینید. در حالی که ریختن بتن در قالب، فشار زیادی ایجاد می کند و ممکن است کف پله ها را از موقعیت خود خارج کند.

دستورالعمل بتن مورد استفاده در ساخت پله بتنی:

دستورالعمل مناسب بتن مورد نیاز برای ریختن در قالب، به شرح زیر است:

مخلوط به طور کامل 3 قسمت سیمان، 2 قسمت شن و ماسه، 4 قسمت ماسه و آب. با این وجود، گزینه ایده آل این است که بتن را که قبلا از جایی که بتن مخلوط شده است خریداری کنید و آن را در قالب با یک پمپ بپاشید.

با صبر و شکیبایی کار کنید تا اطمینان حاصل کنید که ساختار تخته چوبی محکم و سخت  است و قادر به نگهداری بتن و میلگرد آن است. این بسیار مهم است که مطمئن شوید که بتن قادر به تحمل وزن خود است و فرم خود سطح بتن تراز و کاملا عمود است.

تقسیم پله پاگرد:

در این تصویر می توانید تقسیم پاگرد پله بتنی را مشاهده کنید. شما باید ساختار قالب و نحوه ریختن بتن را بیاموزید. درست بعد از اینکه قالب را با بتن پر کردید، باید آن را به طور کامل لرزاند و ارتعاش داد ، سطح  آن را به طور مساوی توزیع کرد تا از ایجاد حباب های هوا جلوگیری کرد.

انتهای پله را با یک ماله چارسو ببندید، مطمئن شوید که در پایان، پله ها به هم می رسند. با استفاده از یک سطح مستطیلی برای گسترش سطح بتن و استفاده از چرخش های مدور برای رسیدن به یک ظاهر خوب، با استفاده از یک سطح پلی استایرن مناسب می باشد.

اگر نتوانستید پله ها را به طور کامل اندازه گیری کنید، پس از اینکه پله ها خشک شده اند، با استفاده از  یک ورقه نازک روی سطح مقطع خود تنظیم کنید. با صبر و شکیبایی از بالا به پایین پله ها را اندازه بزنید ، اطمینان حاصل کنید که بتن را لرزاندید (با استفاده از یک ویبراتور بتن یا با ضربه زدن به قالب با چکش).

نکته مهم: در حال بتن ریزی، از کفش های لاستیکی و چکمه های لاستیکی ، عینک ایمنی و دستکش استفاده کنید تا از تحریک پوستتان جلوگیری شود.

مدت زمان مورد نیاز برای خشک شدن سازه پله:

پله ها حداقل به مدت 4 هفته به طور کامل خشک می شوند، پس مطمئن شوید که قالب ها را پس از اینکه کاملا خشک شد بردارید. علاوه بر این، شما باید بتن را روزانه بشویید، تا مطمئن شوید که آن ترک نخواهد خورد. به یاد داشته باشید که این مرحله ضروری است، بنابراین از یک شلنگ برای آب پاشی کردن بتن حداقل هر روز صبح استفاده کنید (در فضای خارجی هوا گرم است، باید آن را حداقل سه بار در روز آب کنید).

پس از خشک شدن بتن:

بعد از 4 هفته شما می توانید قالب را با استفاده از یک چکش و یک دیلم  بردارید. برای جلوگیری از آسیب رساندن به بتن یا لبه های پله، با صبر و شکیبایی کار کنید. پس از برداشتن  تخته های چوبی، شما باید کاملا پله بتنی را تمیز کنید. در حالی که باقی مانده ها را از بین می برید، برای جلوگیری از استنشاق گرد و غبار ، ماسک تنفسی را بپوشانید.

نکته هوشمند: قبل از برداشتن قالب از پله بتنی آب بپاشید تا از ایجاد گرد و غبار جلوگیری شود.

در تصویر زیر، می توانید شکل پله بتنی را  پس از برداشتن قالب چوبی، ببینید. همانطور که توجه می کنید بتن یکنواخت و تمامی سطح پله را پوشانده است و هیچ سوراخ، حباب هوا و یا ترکی وجود ندارد.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، باید بتن را لرزاند و ارتعاش داد، در غیر این صورت ترک برمی دارد و به آسانی فرو میریزد و حتی ممکن است وزن خود را حفظ نکند. علاوه بر این، پله بتنی حداقل 4- 5 اینچ ضخامت دارد، همانطور که ساختار میلگرد را برای تقویت بتن به کار می برند.

 

علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که ارتفاع پله باید برای هر مرحله و اندازه ابعاد یکسان باشد. علاوه بر این، همانطور که شما به راحتی می توانید در تصویر مشاهده کنید، در این تصویر ما فقط یک فضای پاگرد پله را ساخته ایم، چرا که ما فضای کافی برای ساخت پاگردهای دیگر را نداریم.

طی تجربه های به دست آمده، توصیه می کنیم یک ساختار پله دارای  سه پاگرد  ایجاد کنید، زیرا کودکان و سالمندان از این پله راحت تر استفاده کنند.

با استفاده از این تصاویر آخرین باری نیست که شما می توانید پله بتنی را از دیدگاه های مختلف ببینید. البته باید اشاره کرد که ما توصیه نمیکنیم این نوع پروژه را خود انجام دهید، اما استخدام یک مهندس و یک تیم واجد شرایط از سازندگان، بهترین کار برای انجام این پروژه است.

می توان ادعا کرد که ساختن پله بتنی پیچیده است و جنبه های بسیاری وجود دارد که نیاز به دانش و تخصص در این زمینه است ، بنابراین قبل از اینکه زندگی خود را در معرض خطر قرار دهید، با یک مهندس مجرب مشورت کنید.

پس از ساخت پله بتنی و تکمیل بقیه خانه خود، باید آن را با نصب کاشی ها، فرش یا کاشی های چوبی بپوشانید. هر یک از این جایگزین ها اگر به صورت حرفه ای انجام شود بسیار خوب است، بنابراین شما باید پوششی را انتخاب کنید که متناسب با سلیقه شما باشد و بهترین ها را داشته باشد.

آماده سازی پله برای نصب کاشی

اول از همه، شما باید مطمئن شوید که تمامی سطح پله ها، عمود بر تراز در نظر گرفته شده هستند ، در غیر این صورت نمی توان حتی یک کاشی نصب کرد. بنابراین، شما باید از 3 تراز سطح استفاده کنید تا مطمئن شوید که سطوح کاملا تراز و مسطح است. اگر چیزی اشتباه باشد و شما متوجه شدید ، باید قبل از نصب کاشی، یک تخت از ملات را بپوشید تا اطمینان حاصل کنید که سطح کاملا تراز و مسطح است. علاوه بر این، شما باید از اندازه گیری نوار برای اندازه گیری پله استفاده کنید و آنها را چک کنید. همچنین، اگر بر روی سطوح، بی نظمی وجود داشته باشد، شما باید آنها را با استفاده از ماله حذف کنید.

پوشش کاشی برای پله چوبی

از سوی دیگر، اگر شما پوشش کاشی را  برای پله چوبی می خواهید ، دو گزینه پیش رو دارید. در ابتدا شما می توانید کاشی ها را مستقیما بر روی چوب بگذارید و با استفاده از چسب (که توصیه نمی کنیم ، زیرا چوب در طول سال ها انبساط پیدا می کند و باعث ترک خوردن بین دوغاب و کاشی می گردد). در مرحله دوم، می توان تخته های نگهبان یا پشتیبان را نصب و محل اتصالات را به هم و متصل کرد و سپس کاشی ها را روی آن نصب کرد.

به منظور گسترش چسب کاشی، شما باید از یک وسیله برای پخش کردن سطح چسب استفاده کنید. این ابزار بسیار مفید است زیرا می توانید لایه ای از چسب روی کف را پخش کنید. و با استفاده از شانه جانبی آن یک سطح از چسب را قرار دهید.

پخش چسب کاشی بر روی پله 

برای پخش چسب کاشی بر روی پله باید شروع به کاشی کردن پله ها از بالا کنید. اگر کف پله بتنی خیلی خشک باشد، باید چند قطره از آب را بپاشید تا مطمئن شوید که چسب کاشی با کف پیوند دارد.

به منظور اضافه کردن آب به طور یکنواخت، شما می توانید از یک اسفنج استفاده کنید. با این وجود، شما باید به یاد داشته باشید که نباید بیش از حد آب چکه کند، در غیر این صورت چسب به کف نخواهد چسبید. علاوه بر این، شما باید کاشی های سرامیکی را برای نصب آماده کنید، مطمئن شوید که آنها خراشیده نمی شوند و هیچ نقصی ندارند. این یک جنبه بسیار ضروری است، در غیر این صورت شما نتیجه دلخواه را دریافت نخواهید کرد.

پس از اینکه چسب کاشی را با سازگاری مناسب تهیه کردید، باید با استفاده از یک ماله ، چسب قرار داده شده بر روی آن را پخش کنید. سپس ، باید چسب را روی پله ها پخش کنید.

برای چسباندن به صورت حرفه ای، باید از حرکت نیمه مدور استفاده کنید، تا زمانی که لایه ای روی سطح داشته باشید (برای دور اول از لبه راست برای انتشار مواد استفاده کنید). بعد، چسب را با نگه داشتن ماله در 45 درجه شانه کنید.

پس از اینکه چسب کاشی بر روی کف را با استفاده ماله از سمت راست پخش کردید، باید آن را با طرف دیگر شانه کنید. در نتیجه، استفاده از ماله تا زمانی که  حتی یک لایه چسب بر روی آن باشد ضروری است، همچنین مطمئن شوید کف پوش کاشی کاملا مسطح و تراز است.

همچنین باید چسب را در یک سطح بزرگتر نسبت به رده ی کاشی هایی که قرار است در آن قرار دهید، پخش کنید. در نتیجه، شما باید چسب را حداقل 2 اینچ بیشتر از طول کاشی های سرامیکی گسترش دهید. پس از قرار دادن کاشی روی پله ها، چسب اضافی را با استفاده از یک ماله پاک کنید.

در این تصویر شما می توانید ببینید که چگونه باید بستر چسب را بر روی پله پخش کنید. این یک کار پیچیده و سخت  نیست، و با کمی تلاش شما می توانید این کار را حتی بهتر انجام دهید.

شما باید دو اساس مهم  و ضروری را در نظر داشته باشید: سطح باید تراز (یا عمود) باشد و لایه چسب باید روی سطح کامل قرار گرفته باشد. (چسبندگی باید دارای هماهنگی در تمام سطح باشد).

پس از اینکه چسب کاشی را پخش کردید ، باید کاشی های پله را نصب کنید. اگرچه ممکن است این کار کمی مشکل و سخت شود، اما اگر شما با استفاده از مواد مناسب، ابزار و با مراقبت و صبر بسیار کار کنید.

نکته مهم : برای به دست آوردن ظاهر خوب، شما باید با فاصله کاشی ها را نصب کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. علاوه بر این، شما باید چسب های اضافی را از کف حذف کنید تا خشک شود و فاصله بین کاشی ها را بگذارید تا حتی فاصله ها را نیز ببینید.

در نهایت بعد از کاشی کردن پله ها، با استفاده از یک چکش لاستیکی (پنبه ای)، باید آنها را به آرامی روی آنها ضربه بزنید. به این ترتیب، کاشی ها در محلی مناسب، به خوبی قرار می گیرند و چفت و بست می شوند. بنابراین توصیه می شود از یک سطح تراز استفاده کنید تا از تراز بودن کاشی دیگر اطمینان حاصل کنید.

اگر کاشی ها با چسب کثیف شوند، باید آنها را با یک اسفنج مرطوب و کمی آب پاک کنید. اگر از آب زیاد استفاده کنید، خاصیت چسبندگی از زیر سطح کاشی از بین می رود و ممکن است کاشی از جای خود حرکت کند.

در این تصویر می توانید بالای پله را مشاهده کنید. اگر در نصب کاشی پله موفق شوید، باید بتوانید کل پروژه را بدون هیچ مشکلی به اتمام برسانید.

نکته مهم : اگر مجبور به بریدن کاشی و تغییر در محل شدید، باید از یک اره مرطوب استفاده کنید. در حالی که برای برش کاشی باید از شیار و ضربه محکم و ناگهانی برش استفاده کنید، برای کاشی کردن دماغه (نوک) پله باید از یک اره مرطوب استفاده کرد. در نتیجه، برای یک کار حرفه ای، شما باید یک اره مرطوب خریداری کنید یا اجاره کنید.

پس از نصب دماغه کاشی، باید کاشی های کف پله ها را نصب کرد. به این ترتیب، هنگام نصب پله بعدی، خط پله را پنهان می کنید.

هنگام نصب پیشانی پله، باید کاشی ها را بچرخانید تا به اندازه کافی فضا را برای نصب بگذارید. در غیر این صورت، باید کاشی ها را به زور و اجبار در محل قرار دهید و همچنین ممکن است با این کار سایر کاشی های پله نیز از موقعیت خود حرکت کنند. قبل از اینکه این کار را انجام دهید، چسب اضافی را با یک پارچه تمیز کنید.

هنگام نصب پله ، باید از یک مربع L استفاده کنید تا مطمئن شوید که آنها کاملا تراز و عمودی هستند. این جنبه بسیار مهم است، زیرا باعث می شود که مطمئن شوید که پله را به درستی کاشی کرده اید. هنگام بررسی این جنبه، باید از مربع L در هر دو طرف کاشی استفاده کنید.

از سوی دیگر، باید فاصله نگه دار بین کاشی ها نصب کرد تا مطمئن شوید که آنها به طور مساوی قرار گرفته اند.

سپس، با استفاده از تکنیک ها و راهنمایی هایی که قبلا شرح داده شد، باید نصب کاشی بر روی پله ها را ادامه دهید. اگر با صبر و شکیبایی کار کنید، هر بار که یک کاشی اضافه می کنید، از سطح تراز استفاده کنید، فاصله نگه دار بین کاشی ها را نصب کنید و برش ها را با روش حرفه ای انجام دهید (ضربه محکم و ناگهانی برش و اره مرطوب) و اطمینان حاصل کنید که کاشی ها هماهنگ و در شکل مناسب هستند.

نکته مهم: پس از یک روز، شما می توانید پروژه را با تزریق بندکشی کاشی با رنگ ملات مناسب به پایان برسانید.

 

و در آخر، سخت ترین قسمت هنگام قرار دادن کاشی پله، در پاگرد پله بتنی است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید کاشی ها را با تراز وسط قرار دهید با استفاده از یک اره مرطوب کار سریع تر و با دقت بیشتر انجام می شود.

 

 

 

سوال هایی که با ارائه متن مذکور به آنها پاسخ دادیم:

– ضوابط و اصول اجرای پله بتنی کدام است؟

– شرایط و لوازم مورد نیاز برای ساخت پله بتنی چیست؟

– مدت زمان اجرای پله بتنی چقدر است؟

– عیار بتن مورد استفاده در پله بتنی چند است؟

– شرایط نگهداری از پله بتنی چیست؟

– پوشش نهایی کف پله های پله بتنی چه می باشد؟

– نحوه اجرای کاشی بر روی پله بتنی چگونه است؟

پله ایمن

آنچه در این مطلب می خوانیم:

– عناصر مورد توجه در پله ایمن

– مفهوم “کنترل های عملیاتی” در طراحی پله ایمن

– توجه به کنترل های محیطی در طراحی پله ایمن

– میزان انعکاس نور سطوح در پله

– تاثیر کنتراست (تضاد) نور در محیط پله

– خصوصیات کف پله های خطر آفرین

– روش های مشخص نمودن کف پله های نامنظم و غیر ایمن

– وجود نرده به عنوان یکی از عناصر مهم در طراحی پله ایمن

پله ایمن مانع از وقوع خیلی از اتفاقات از جمله سقوط به هنگام پایین آمدن از آن می شود. اطلاعاتی که ارائه می کنیم به سازندگان، طراحان و استفاده کنندگان پله کمک میکند تا درک صحیح تری نسبت به آن داشته باشند. بدین ترتیب احتمال لغزش و سقوط و به طور کلی خطرات احتمالی را کاهش دهند.

قانون به چه چیزی نیاز دارد؟

مقررات ساختمان الزامات طراحی و ساخت پله را مشخص می کند. چهار عنصر وابسته به یکدیگر در پله ایمن وجود دارد که هیچ عنصری نباید به تنهایی در نظر گرفته شود. این چهار عنصر عبارتند از:

1) کنترل های عملیاتی (Operational Controls)

2) کنترل های محیطی (Environmental Controls)

3) کف پله های خطرناک (Hazardous Steps)

4) نرده (Handrail)

1) کنترل های عملیاتی (Operational Controls) در پله ایمن:

کنترل های عملیاتی قوانین و سیاست ها در مورد استفاده از پله و مراحل کار در محیط می باشد. قوانین عرف عمومی، زمانیکه به صورت عملی اجرا می شود، می توانند از حوادث جدی جلوگیری کنند. قوانین و سیاست های عملی می تواند شامل منبع فعالیت های خطرناک مانند موارد زیر باشد:

تردد با عجله از روی پله، نگه داشتن دست در جیب به هنگام حرکت، صحبت با تلفن همراه و یا مطالعه به هنگام تردد بر روی پله، حمل اقلام مخصوصا مایعات باز و یا نگهداری آنها در حوالی راه پله و تمیز کردن پله در زمان استفاده از آن.

از ابتدایی ترین موارد در سیاست های این کنترل می توان به نمایش واضح محل آسانسور و بالابر اشاره کرد. در بعضی موارد با توجه به شرایط می توان بعضی از هشدارهای کنترل عملیاتی را به صورت تصویر در حوالی پلکان نصب کرد.

کنترل های عملیاتی ساده ترین نوع کنترل برای پیاده سازی هستند که می تواند برای هر پله خاص، متفاوت و خاص آن باشد.

 

2) کنترل های محیطی (Environmental Controls) در پله ایمن:

کنترل های محیطی به نکات بصری در اطراف پله و مسیر اشاره می کند. نورپردازی مناسب برای مسیر پله و اطراف آن ضروری است. روشنایی حداقل 100 لوکس را باید درنظر بگیرید.

همچنین، در صورت لزوم، نورپردازی موضعی می تواند در کنار نرده قرار داده شود.

مقدار Reflectance ( LRV )  از سطوح مجاور را با اطلاعات مربوط به تولیدکننده / تامین‌کننده چک کنید. از تفاوت بین سطوح مجاور برای کنتراست دیداری استفاده کنید.

استفاده از کنتراست رنگی سیاه و سغید از نظر جلب توجه بصری بسیار مفید است.

 

مقادیر انعکاس نور چیست؟

LRV  یک ارزش جهانی برای سنجش ” کنتراست”  است که مقدار نور مفید منعکس‌شده توسط یک شی رنگی را اندازه‌گیری می‌کند. در واقع نشان‌دهنده نور نسبی و مقدار تاریکی به جای رنگ واقعی است. به همین دلیل رنگ های متفاوتی می توانند LRV مشابه داشته باشند. LRV در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود؛ 0 جذب کامل سیاه و 100 انعکاس کامل سفید را نشان می دهد.

حداقل درجه LRV توصیه شده برای سطوح مجاور 30 می باشد.

* دیوارهای کف = 43 درجه کنتراست.

 

چرا ما به کنتراست نیاز داریم؟

اغلب افراد نابینا هنوز مقداری به رنگ واکنش پذیر هستند. فقط یک درصد کوچک (کمتر از 5 درصد) هیچ چیز را نمی بیند و حتی افراد درون این گروه عموما حساسیت به نور و سایه دارند. بنابراین وجود اختلاف 30 درجه ای LRV در سطوح مجاور در اکثر موارد کمک می کند تا مطمئن شویم که افراد دارای نقص بینایی مورد تبعیض قرار نمی گیرند.

مواردی که در آنها کنتراست دیداری مورد نیاز است عبارتند از:

 • سطوح درب ها و یا فریم های دور آنها
 • سقف به دیوار
 • نرده به دیوار
 • اتصالات بهداشتی به دیوار
 • پله

 

پوستر ها و تابلوهای اعلان می توانند موجب حواس پرتی کاربر شوند و نباید روی پله قرار گیرند.

نشانه های تصویری می تواند سیاست های عملیاتی را تقویت کند. به عنوان مثال: از تلفن همراه استفاده نکنید ؛ لوازم سنگین با خود حمل نکنید.

مواد متفاوت در لبه پله می تواند از نظر بصری و بافت (اصطکاکی) به افزایش ایمنی کمک بسیاری کند. منظور از این تفاوت، اختلاف در روشنی است نه رنگ. رنگ ها که متفاوت به نظر می رسند، در واقع کنتراست اندکی دارند. تصویر سیاه و سفید می تواند نمونه مفیدی از کنتراست دیداری باشد. اختلاف مواد باید درست در لبه پله باشد.

 

3) کف پله های خطرناک (Hazardous Steps) در پله ایمن:

چهار نوع اصلی از کف پله های خطرناک (پرخطر) وجود دارد:

الف) کف پله های لغزنده:

این نوع کف پله به میزان کافی صلب و دارای اصطکاک بیشتر نیست، خصوصا در لبه پله.

 • سطح کف پله به خصوص لبه ی آن باید مقاومت لغزشی کافی داشته باشد.
 • در مسیر پلکان باید مواد با مقاومت لغزش هدایتی فراهم گردد.
 • منابع احتمالی تجمع آلودگی و ذرات ریز زباله شناسایی و کنترل شود.
 • تعویض کف پله ها و یا لبه ی کف پله با مواد ضروری ذکر شده

ب) کف پله های هشدار دهنده:

– استفاده از راه راه قرمز و سفید یا زرد و سیاه

– ایجاد لبه های مقاوم برای کنترل تردد سریع و افراد دارای نقص بینایی

 

ج) کف پله کوچک:

یک کف پله کوچک و باریک باعث می شود به هنگام حرکت، پنجه پا به طور کامل بر روی آن قرار نگیرد.

مطمئن شوید که به هنگام پایین رفتن از پله ، کف پله طوری طراحی شود که در قدم های بعدی فضای قرار گرفتن پا کاهش پیدا نکند.

اگر امکان طراحی کف پله های بزرگ و مناسب وجود ندارد، مطمئن شوید سایر عوامل مانند کنترل های عملیاتی، محیطی و هندریل به خوبی و با در نظر گرفتن استانداردها اجرا شده باشند.

 

د) کف پله های نامنظم و غیر یکنواخت:

منظور از کف پله های غیر یکنواخت، کف پله هاییست که در طول یک پلکان، تعدادی از آنها باریک و تعدادی عریض هستند. تا جایی که امکان دارد این کف پله ها باید اصلاح شوند.

همچنین، از پوشش های سطحی لغزان که به کف پله اتصال کافی و محکم ندارند، اجتناب شود.

اطمینان از کنترل های عملیاتی، محیطی و هندریل ها، در صورتی که نتوان کف پله های نامنظم را حذف کرد.

بررسی دقیق و چشمی:

بررسی چشمی برای مشخص کردن این که آیا این کف پله ها منظم هستند یا خیر، بسیار مفید است. مراحل آن بدین شرح است:

1) در بالای یک کف پله از پلکان بایستید.

2) به آرامی خم شوید و به پایین، لبه ی کف پله ها (Nosing) نگاه کنید.

3) اگر لبه تمام کف پله ها در یک امتداد قرار نداشته باشد مشخص است که این کف پله ها با هم سازگار نیستند. در صورت نیاز برای کسب اطمینان بیشتر اندازه گیری های دقیق تری انجام دهید.

برای اطمینان بیشتر به صورت دستی، سازگار بودن کف پله ها را کنترل کنید.

مراحل کنترل:

1) یک برگه A4 یا مشابه آن تهیه کنید و بر روی یک کف پله مانند تصویر بالا قرار دهید.

2) امتداد کف پله بالا و لبه آبچکان کف پله پایین را علامت گذاری کنید.

3) برگه ترسیم شده را بر روی سایر کف پله ها قرار دهید؛ تطبیق و یا عدم تطبیق امتداد کف پله و آبچکان را با ترسیم بررسی نمایید.

 

4) نقش نرده (Handrail) در پله ایمن:

نرده می تواند از سرعت گرفتن در هنگام تردد جلوگیری کند. در واقع ممکن است یک نرده آخرین امید به توقف سقوط احتمالی باشد.

نرده ها در ارتفاع مناسب قرار دارند و کنتراست دیداری دارند که می تواند برای کاربران واضح باشد.

فرم نرده باید به گونه ای باشد که در دست گرفتن آن ممکن و آسان باشد.

به نرده هایی که در محیط خارج از منزل استفاده می شوند توجه کنید. این نرده ها همانند نرده های پلکان داخلی باید زیبا و کاربر پسند باشند و جنس آنان به گونه ای باشد که به هنگام گرفتن دست از آنان احساس سرما و دوری در استفاده کننده به وجود نیاید.

فرم نرده و ارتفاع نصب آن مهمترین نکات آن هستند که باید در طراحی مدنظر قرار گیرد. نورپردازی نرده ایده دیگریست که در افزایش حفظ امنیت کاربر موثر می باشد. اگر این نورپردازی به درستی و با توجه به اصول فنی و زیبایی شناسی انجام گیرد هر دو جنبه طراحی ؛کاربردی بودن و زیبایی؛ را با هم برآورده می سازد.

سوالاتی که با مطالعه متن مذکور می توان به پاسخ آنها دست یافت:

– طراحی پله ایمن چگونه است؟

– قوانین و مواردی که به هنگام تردد از پله باید به آنها توجه کرد کدامند؟

– علائم هشدار دهنده محیط اطراف پله چیست؟

– خصوصیات مورد توجه در طراحی کف پله ها کدام است؟

– انعکاس نور و تاثیر آن در حفظ امنیت کاربر پلکان چیست؟

– تاثیر کف پله های کوچک به هنگام استفاده از آن چیست؟

– تاثیر نرده در پله ایمن چیست؟