۲۵
خرداد

دکور و استفاده از زیر پله (بخش سوم)

زیرپله؛ دیوار تلویزیون  (TV Wall) یکی از کانون های خانه حوالی تلویزیون است که در برخی طراحی های معماری مسکونی از همان ابتدا این حوزه درنظر گرفته می شود....

ادامه مطلب